Maha Shivaratri 2019

 

6:00 – 6:15 PM     Om Namah Shivay Japa

6:15 – 6:25 PM     Shiva Manas Pooja

6:25 – 6:35 PM      Lingashtakam

6:35 – 6:40 PM     Rudrashtakam

6:40 – 6:50:00 PM     Shivastakam

6:50 – 7:05 PM     Shiva Ashtottar Namavali

7:05 – 8:00 PM     Shiva Bhajans

8:00 PM Shiva Aarti and Maha Prasad